Oferta

 


Szczegółowa oferta usług wykonywanych przez Pracownię projektową DRAFT mgr inż Rafał Żyła

Projektowanie budowlane:

 • konstrukcji obiektów budowlanych, kubaturowych o charakterze mieszkalnym i handlowo-usługowym i przemysłowym
 • konstrukcji fundamentów maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • konstrukcji o charakterze przemysłowym takich jak pomosty robocze, konstrukcje wsporcze pod urządzenia, etażerki i obudowy urządzeń.
 • konstrukcji obiektów inżynieryjnych związanych z infrastrukturą podziemną i nadziemną, takich jak komory i studnie, estakady i kładki dla przeprowadzenia rurociągów lub urządzeń,
 • konstrukcji obiektów ochrony przeciwhałasowej w budownictwie drogowym takich jak ekrany akustyczne,
 • konstrukcji obiektów ochrony przeciwdrganiowej w budownictwie drogowym i ogólnym
 • konstrukcji bezrozkopowych, podziemnych przekroczeń przeszkód terenowych takich jak drogi i koleje dla przeprowadzenia rurociągów i kabli, metodą przewiertu lub przecisku,
 • konstrukcji zabezpieczenia tymczasowego wykopów w postaci ścianek szczelnych.

Nadzory budowlane:

 • Sprawowanie funkcji kierownika budowy
 • Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Świadectwa energetyczne:

 • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali.
 • Sporządzanie projektowanej charakterystyki energetycznej jako części projektu budowlanego