Projekty – zestawienie.

Wprowadzono zestawienie projektów zrealizowanych w ostatnich latach. Zestawienie tabelaryczne, pozwalające na sortowanie i przeszukiwanie zawartości zrealizowano przy pomocy wtyczki TablePress

Zapraszam do podstrony Referencje